Ārējās statistikas jomā 2021. gadā bija divas galvenās aktualitātes:

  • datu sniegšanas sloga samazināšana;
  • jaunu prasību ieviešana.

Latvijas Banka pēc matemātisko metožu un datu satura pārskatīšanas rada iespēju daļai nefinanšu sabiedrību un kredītiestāžu samazināt datu sniegšanas slogu, atceļot vai grozot vairākus statistisko pārskatu sniegšanas noteikumus. Datu sniedzējiem vairs nav jāsniedz gada pārskats par ārējiem aktīviem un pasīviem (1-MB), ceturkšņa pārskati par ilgtermiņa ārējo parādu un ceturkšņa pārskats par ilgtermiņa ārējiem aizņēmumiem (2-MB), bet ceturkšņa pārskats par ārējiem aktīviem un pasīviem (1-MB) jāsniedz samazinātā apjomā. Tādējādi datu sniegšanas slogs samazinājās aptuveni 900 respondentu.