Lai atbalstītu Latvijas budžeta maksājumu efektīvu un drošu veikšanu, Latvijas Banka nodrošināja Latvijas Bankā atvērto Valsts kases norēķinu kontu apkalpošanu norēķiniem eiro un ārvalstu valūtās. Norēķinu veikšanai Valsts kase izmantoja Latvijas Bankas sniegtos maksājumu pakalpojumus, kā arī piedalījās Latvijas Bankas maksājumu sistēmās TARGET2-Latvija un EKS sistēmā kā tiešā dalībniece. 2021. gadā papildus maksājumu sistēmās apstrādātajiem Valsts kases maksājumiem Latvijas Banka veica 394 Valsts kases maksājumus eiro un ārvalstu valūtās 3 mljrd. eiro kopapjomā.