2021. gadā turpinās maksājumu līdzekļu attīstība un inovācijas:

  • Pieaug zibmaksājumu apjoms
  • Palielinās zibsaišu skaits
  • Pabeigta zibprasījumu servisa izstrāde

Latvijas Banka kopā ar pārējām Eirosistēmas dalībniecēm uzsāka pētīt digitālā eiro ieviešanas tehnoloģisko iespējamību, kā arī tā ietekmi uz monetārās politikas piemērošanu un finanšu sistēmu kopumā.

Tiek uzturēta un attīstīta EKS sistēma – klientu maksājumiem un zibmaksājumiem.

Tiek nodrošināta reālā laika TARGET2-Latvija sistēmas darbība – starpbanku maksājumiem un monetārās politikas operācijām.

Veikta maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmu pārraudzība, lai novērtētu šo sistēmu efektivitāti un drošību.