Latvijas Bankas izveidotā un uzturētā EKS sistēma nodrošina Latvijas maksājumu tirgus dalībniekiem starpbanku klientu maksājumu eiro veikšanu, izmantojot zibmaksājumu servisu un klīringa servisu, visā SEPA telpā.

EKS sistēmas tiešās dalībnieces ir 11 kredītiestāžu, Valsts kase un Latvijas Banka. No astoņām kredītiestādēm, kuras Latvijā piedāvā zibmaksājumus, sešas kredītiestādes un Latvijas Banka tos piedāvāja, izmantojot EKS sistēmas zibmaksājumu servisu.

1. attēls
EKS sistēmā apstrādāto maksājumu skaits un apjoms

EKS sistēmā (zibmaksājumu servisā un klīringa servisā kopā) veikti 101.2 milj. SEPA kredīta pārvedumu 159.8 mljrd. eiro apjomā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu EKS sistēmā veikto maksājumu skaits palielinājās par 9.3%, bet apjoms – par 13.3%.

Latvijas Banka EKS sistēmas attīstības ietvaros kā viena no pirmajām uzsāka STEP2-T sistēmas jaunā norēķinu modeļa (Continuous Gross Settlement) izmantošanu.

EKS sistēma veidota, izmantojot tehnoloģiskos risinājumus, kas nodrošina augstu operacionālo veiktspēju un kiberdrošību, kura 2021. gadā tika pārbaudīta ārējos kiberdrošības testos.