2023. gada beigās Latvijas Bankā strādāja 531 darbinieks, t. sk. 8 darbinieki, ar kuriem darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku (2022. gada beigās pirms Finanšu un kapitāla tirgus komisijas integrācijas – 376 darbinieki).

2023. gada beigās 47 % Latvijas Bankas darbinieku bija vīrieši un 53 % – sievietes (2022. gada beigās attiecīgi 56 % un 44 %). 48 % no visiem vadītājiem bija vīrieši un 52 % – sievietes.

2023. gadā Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā strādāja nozares padomnieks, Latvijas Bankas specializētais atašejs.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, lai veicinātu personāla attīstību un izaugsmi, Latvijas Banka nodrošināja darbinieku mācības profesionālo zināšanu pilnveidei. Ar Latvijas Bankas darbinieku mācībām saistīto izdevumu apjoms 2023. gadā bija 1.2 % no darba samaksas izdevumu apjoma (2022. gadā – 1.2 %).

2023. gada beigās 93 % Latvijas Bankas darbinieku bija ar augstāko izglītību, t. sk. 4 % darbinieku ar doktora grādu (2022. gadā attiecīgi 88 % un 5.6 %).

1. attēls. Latvijas Bankas darbinieku izglītība