Latvijas Bankai 2023. gads bijis ražīgs gan nacionālā mērogā, gan starptautiski. Ir ielikti pamati jaunam ekonomikas izaugsmes ciklam. Izlēmīgi Eiropas Centrālās bankas Padomes monetārās politikas lēmumi – strauji ceļot procentu likmes – palīdzēja spēji mazināt inflācijas tempus visā eirozonā. Inflācijas pūķis ir nospiests pie zemes, un jau drīz varēsim uzsākt pakāpenisku procentu likmju samazināšanu. Zema inflācija un zemākas procentu likmes palīdzēs ekonomikai augt un uzlabot Latvijas iedzīvotāju labklājību.

martins kazaks latvijas banka 2022 gada parskats

2023. gadā Latvijas Bankai pievienojās Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kolēģi, kas darījis mūsu komandu vēl jaudīgāku un stiprāku. Drošs un attīstīts finanšu sektors, labāka finanšu pakalpojumu pieejamība un godprātīgam klientam draudzīgs banku sektors ir darbības virziens, kur daudz darīts un kas būs svarīgs darbības virziens arī turpmāk. Komercbankas ir sadzirdējušas Latvijas Bankas uzstājību un sākušas rīkoties pozitīvu pārmaiņu virzienā. Uzskatām, ka klientu servisam ir jābūt augstā līmenī, un ir svarīgi nepieļaut nepamatotu prasību piemērošanu zema riska klientiem. Ir vienkāršots pamatkonta regulējums, pārskatītas rokasgrāmatas, tiek strādāts, lai uzlabotu banku pakalpojumu pieejamību reģionos. Zemākais punkts komercbanku un to klientu attiecībās ir aiz muguras, un 2024. gads būs pagrieziena gads, kad iepriekš paveiktais sāks nest klientiem taustāmus ieguvumus.

Finanšu nozarei ir nozīmīga loma, aktīvi iesaistoties un atbalstot tautsaimniecības attīstību. Pērn veikta virkne pasākumu ar mērķi stiprināt finanšu sektora iesaisti ekonomikā, t. sk., īstenojot Latvijas Bankas rosināto un Finanšu sektora attīstības padomē panākto vienošanos par pasākumiem, lai noņemtu šķēršļus spējākai kreditēšanai. Visi Latvijas Bankas atbildības jomās identificētie pasākumi ir izpildīti, tostarp mazināti regulatīvie šķēršļi, veikta visaptveroša finansējuma pieejamības analīze, nodrošināta un publiskota regulāra informācija par kredītu un noguldījumu procentu likmēm. Saeimā tika atbalstīta Latvijas Bankas rosināta likumu pakete, kas vienkāršo iedzīvotāju hipotekāro kredītu pārkreditēšanu, stiprina konkurenci un, pēc mūsu aplēsēm, esošo hipotekāro kredītu kopējo maksājumu slogu samazinās par 100 milj. eiro. Pašlaik strādājam pie līdzīga priekšlikuma par juridisko personu kredītiem.

Šajā ģeopolitiskajā situācijā īpašu vērību pievēršam drošības jautājumiem un finanšu sektora noturības stiprināšanai pret dažādiem riskiem un krīzēm, t. sk., pilnveidojot kritisko finanšu pakalpojumu regulējumu un ar nozari vienojoties par praktiskiem uzlabojumiem skaidrās naudas apritē un bezskaidrās naudas norēķinu pieejamībā. Ir stiprināta skaidrās naudas loma un šo darbu turpināsim arī šogad, virzot priekšlikumus izmaiņām likumdošanā.

Pērn Latvijas Bankā izstrādājām likumdošanas priekšlikumus 2. pensiju līmeņa pārvaldības uzlabošanai, t. sk. priekšlikumu samazināt pārvaldnieku komisijas, tādējādi pensiju sistēmas dalībniekiem 10 gadu laikā potenciāli sniedzot vairāk nekā 100 milj. eiro ieguvumu. Dialogā ar FinTech nozari veikti priekšdarbi, lai pēc vienotu eirozonas kritēriju apstiprināšanas nebanku maksājumu pakalpojumu sniedzējiem nodrošinātu piekļuvi centrālās bankas maksājumu sistēmām. Plaša analīze veikta ilgtspējas jomā, palīdzot Latvijas finanšu sektoram labāk sagatavoties nākotnes izaicinājumiem. Esam uzstādījuši augstu latiņu, organizējot Ilgtspējas brokastis, kas ir kļuvušas par gaidītu notikumu un nozares standartu. Paveikts ir daudz – šeit uzskaitītais ir tikai neliela daļa no pērn paveiktā.

Latvijas Banka strādā Latvijas labā, un sabiedrība to vērtē augsti. Lepojamies, ka, saskaņā ar socioloģisko aptauju rezultātiem, Latvijas Bankai uzticas gandrīz 60 % iedzīvotāju. Mēs esam viena no TOP 5 institūcijām, kurām sabiedrība uzticas visvairāk. Šo godu dalām ar Valsts prezidentu, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, skolām un Valsts policiju. Es saku lielu PALDIES saviem kolēģiem par padarīto! Pagājušā gadā paveiktais ir mūsu kopīgs sasniegums, un to var panākt tikai stipra un neatlaidīga komanda!

Augstus un ambiciozus mērķus sev izvirzām arī 2024. gadam. Mūsu darbības pamatprincips ir – jaudīgi attīstībā –, ko novēlu gan saviem kolēģiem, gan Latvijas sabiedrībai kopumā.

 

mk paraksts

Mārtiņš Kazāks

Latvijas Bankas prezidents
Rīgā 2024. gada 24. aprīlī