M. Kazāks

Latvijas Bankas prezidenta ievadvārdi

Aizvadīts vēl viens ražīgs gads, kura laikā, neraugoties uz pandēmijas izaicinājumiem, Latvijas Bankai ir izdevies paveikt daudzas paliekošas un nozīmīgas lietas, kā arī uzsākt virkni jaunu darbu, kas veidos spēcīgāku finanšu sektoru nākotnē. Covid-19 pandēmijas izraisītā krīze skaidri apliecina, ka Latvijas iepriekš pieņemtie lēmumi – par integrāciju ES, pievienošanos eiro zonai, saprātīgas budžeta politikas īstenošanu – bija tālredzīgi un palīdzēja daudz sekmīgāk pārvarēt grūtības.

Uzzini vairāk

Latvijas Banka 2021. gadā

Darbības jomas