Sākot ar 2022. gadu, Latvijas Banka pārņēma FKTK uzdevuma – finanšu pratība un ekonomikas zināšanu apguves veicināšana – izpildi. Līdz 2022. gadam minēto uzdevumu veica abas iestādes – gan FKTK, gan Latvijas Banka, katrai veidojot savu saturu un uzturot savas tematiskās tīmekļvietnes.

Latvijas Banka 2022. gadā koordinēja Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2021.–2027. gadam (Stratēģija) ieviešanu un izvērtēšanu. Kopā ar vairāk nekā 20 valsts, nevalstiskā un privātā sektora institūcijām tika īstenotas 105 iniciatīvas, lai pakāpeniski sasniegtu Stratēģijas mērķus. Latvijas Banka organizēja "Finanšu pratības nedēļu 2022", kurā 18 institūciju īstenoja 25 iniciatīvas, kurās piedalījās 23 550 dalībnieku (skolēni, skolotāji, ģimenes, seniori u. c.). Lai novērtētu Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības līmeni, tika veikta iedzīvotāju finanšu pratības aptauja un izstrādāts Finanšu pratības indekss.

2022. gadā turpinājās digitālā mācību līdzekļa "Mana ekonomika" pilnveide. Tika izstrādāts un publicēts vidusskolas padziļinātā kursa "Sociālās zinātnes II" saturs. Mācību līdzekli "Mana ekonomika" apmeklējuši 302 449 unikālie lietotāji. Lai atbalstītu skolotājus, kuri skolās māca ekonomiku un finanšu pratību, notika skolotāju semināri un konference, kuros piedalījās vairāk nekā 500 dalībnieku. "Latvijas Faktu" veiktajā aptaujā 94 % sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju atzinīgi vērtēja Latvijas Bankas ieguldījumu ekonomikas un finanšu pratības mācību un izglītojošo materiālu izstrādē.

2022. gadā gan attālinātiem, gan klātienes apmeklējumiem bija atvērts Zināšanu centrs "Naudas pasaule", kurā viesojās gan skolēnu grupas, gan ģimenes, gan dažādu Latvijas uzņēmumu darbinieki. Uzņēmumi izrādīja interesi arī par Latvijas Bankas finanšu pratības nodarbībām. Kopumā Latvijas Bankas privāto finanšu plānošanas nodarbības apmeklējuši vairāk nekā 700 uzņēmumu darbinieku.

Izstrādāti arī citi finanšu pratības materiāli un īstenoti dažādi tiešsaistes un klātienes pasākumi.

Darbības jomas